ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Palliatív Humán Szolgáltató Központ
Érvényes 2021. november 12-től


Tartalom
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Bevezetés
Weblap használatával kapcsolatos adatkezelés

1.Adatkezelő megnevezése
2.Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
3.A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével kapcsolatos adatkezelés
4.Sütik használata
5.Az adatkezeléshez kapcsolódó technikai és szervezési intézkedések
6.Az érintetteket megillető jogok
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Bevezetés
Jelen tájékoztató a Palliatív Humán Szolgáltató Központ (székhely: 7726 Véménd, Kossuth Lajos utca 128, Adószám:19251314-1-02, Ágazati azonosító: S05441431) weboldalának (www.palliatív.hu) használatával kapcsolatos adatkezeléssel összefüggésben nyújt tájékoztatást. A weboldalon lehetőség nyílik, hogy a weboldalra látogatók információkat szerezzenek a Palliatív Humán Szolgáltató Központ által nyújtott szolgáltatásokról, illetőleg hogy a kapcsolati űrlap kitöltésével felvegyék a kapcsolatot a weboldal üzemeltetőjével.
 
I.    Weblap használatával kapcsolatos adatkezelés
1.    Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő: Palliatív Humán Szolgáltató Központ
Székhely: 7726 Véménd, Kossuth Lajos utca 128
Ágazati azonosító: S05441431
Adószám: 19251314-1-02
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
2.    Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR).
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény.
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

3.    A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével kapcsolatos adatkezelés
A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével a felhasználó felveheti a kapcsolatot az adatkezelővel.
3.1.    Adatkezelés célja
A kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltők azonosítása, illetve a kapcsolattartás lehetőségének megteremtése.
3.2.    Adatkezelés jogalapja
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
3.3.    A kezelt adatok és az adatkezelés célja

A kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során kezelt adatok köre
Név
érintett azonosítása
E-mail cím
kapcsolattartás
Telefonszám
kapcsolattartás, az érdeklődéssel kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

3.4.    Adatfeldolgozó igénybevétele
Honlap üzemeltetője: Palliatív Humán Szolgáltató Központ
adatfeldolgozó: Palliatív Humán Szolgáltató Központ
székhely: 7726 Véménd, Kossuth Lajos utca 128.
Ágazati azonosító: S05441431
Adószám: 19251314-1-02
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
telefonszám: +3670/6064500

Tárhelyszolgáltatóként igénybe vett adatfeldolgozó:
adatfeldolgozó: Tóth Tamás
székhely: Szeged, Tisza L. krt. 27.
cégjegyzékszám:
adószám: 67804430-1-26
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
telefonszám: 20/3272-434

3.5.    Adatkezeléssel érintettek köre
Azon személyek, akik kitöltik a kapcsolatfelvételi űrlapot és az adatkezeléshez hozzájárulnak.
3.6.    Adatkezelés időtartama
Az üzenet elküldésétől számított 1 évig, továbbá a hozzájárulás visszavonásáig.
3.7.    Adatkezelés módja
Az adatkezelésre automatikusan kerül sor elektronikus formában az adatkezelő levelezőrendszerében.

4.    Sütik használata
A sütik (cookie-k) kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldal látogatásakor kerülnek a számítógépére úgy, hogy a látogatott weboldalak hozzák őket létre, továbbá mentik le és tárolják. A leggyakrabban használt böngészők (Chrome, Firefox, stb.)– általában - alapbeállításként elfogadják és engedélyezik a sütik letöltését és használatát, lehetőség van azonban arra, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítsa vagy letiltsa a felhasználó, illetve a számítógépen eltárolt sütik is törölhetőek. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Alapvetően kétfajta sütiket különböztetünk meg, egyik csoportba tartoznak azok, amelyekhez nem kell a felhasználók hozzájárulása. Ezekről weblapunk első látogatás megkezdésekor adunk tájékoztatást, ilyenek például a „felhasználói beviteli” sütik, hitelesítési sütik, felhasználóközpontú biztonsági sütik, multimédia-lejátszó munkamenet-sütik, terheléskiegyenlítő munkamenet sütik, felhasználói felület testreszabását segítő sütik.
A másik csoportba tartoznak azon sütik, amelyekhez a felhasználó hozzájárulása szükséges, amelyekről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a az első látogatás megkezdésekor tájékoztatjuk a felhasználót és kérjük a felhasználó hozzájárulását, ilyen sütik például a közösségi tartalommegosztó nyomon követési sütik, külső hirdetésekkel kapcsolatos sütik, saját látogatáselemező sütik.
A sütik elfogadása nem kötelező, azonban tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a sütik engedélyezésének hiánya a weboldal működésére kihatással lehet, ezért nem vállalunk felelősséget azon esetekben, ha sütik engedélyezésének hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

4.1.    Alkalmazott sütik
Típus: Munkamenet sütik
Név: A szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen sütik
Hozzájárulás: Nem igényel
Leírás: Ezen sütik azért szükségesek, hogy lehetővé tegyék a honlap használatát a felhasználók számára.
Cél: Honlap működésének biztosítása
Érvényesség: A bőngészési munkamenet lezárása.
Típus: Funkcionális sütik
Név: A korábbi beállítások tárolására szolgáló sütik. (pl.: jelszavak megjegyzése, egyedi beállítások, stb.)
Hozzájárulás: Igényel
Leírás: Ezen sütik teszik lehetővé, hogy a böngésző megjegyezze a felhasználó egyes beállításait a weboldalon. Például, hogy első látogatásakor milyen sütiket fogadott el.
Cél: Felhasználók beállításainak megjegyezése
Érvényesség: Beállítás függő, de maximum 2 év
Típus: Nyomkövető süti látogatáselemzés végett (harmadik féltől származó)
Név: Google Analytics (_gat és _ga)
Hozzájárulás: Igényel
Leírás: Az oldal használatáról gyűjtenek infromációkat, illetve a felhasználó tevékenységéről
Cél: A weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik
Érvényesség: 2 év

A harmadik féltől származó sütiről (thirdpartycookie) részletesen az alábbi linkeken tájékozódhat:
Google Analytics - https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu 
Google Remarketing–https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
Facebook Pixel - https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google Konverzációkövetés - https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
 
5.    Az adatkezeléshez kapcsolódó technikai és szervezési intézkedések
A Társaság biztosítja és elősegíti az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintettet megillető jogok gyakorlását, különös tekintettel a tájékoztatás és tiltakozás jogára.
A Társaság vállalja, hogy az adatvédelmi szabályzatába olyan garanciákat fogalmaz meg, amely garantálja az érintettek jogainak védelmét.

6.    Az érintetteket megillető jogok
Az érintett a lentebb ismertetésre kerülő jogait az 1. pontban megadott címen tudja érvényesíteni. Minden jogérvényesítéssel kapcsolatos kérelmet a beérkezéstől számított 25 napon belül bírálunk el.
6.1.    Tájékoztatási jog
A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy tájékoztassuk az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelés tényéről és céljáról, továbbá az adatkezelők személyéről, az adatvédelmi tisztviselőkről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról, idejéről és módjáról, illetőleg az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozókról. A tájékoztatás joga alapján lehetősége van az érintetteknek, hogy tájékoztatást kérjenek az adatainak kezelésével kapcsolatosan, amely esetben személyre szólótájékoztatást fognak kapni.
6.2.    Hozzájárulás visszavonása
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
6.3.    Helyesbítés joga
Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó, nálunk kezelt adatok helyesbítését, illetőleg kiegészítését kérje.
6.4.    Törlés/elfeledtetés joga
Az érintetteket megilleti, hogy kérjék a nálunk kezelt adataiknak a törlését. Tájékoztatjuk, hogy a törléssel kapcsolatos kérelem akkor kerül elutasításra, ha az adatok tárolására vonatkozó kötelezettség áll fenn.
6.5.    Zároláshoz/korlátozáshoz való jog
Az érintett jogosult kérni, hogy korlátozzuk/zároljuk a kezelt adatait (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi.
6.6.    Tiltakozás joga
Az érintettet megilleti a tiltakozás joga, így jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladattal kapcsolatos kezelése, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése kapcsán végzett kezelése ellen.
6.7.    Az adathordozhatóság joga
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.
6.8.    Panasz tételének joga, illetőleg eljárás kezdeményezéséhez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze, továbbá hatékony bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be. Bírósági jogorvoslat esetén az érintett polgári pert kezdeményezhet, amely elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Illetékes felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
telefon: +36 (1) 391-1400

Kérjük az érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszaikkal –egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressék meg Társaságunkat.

Palliatív Humán Szolgáltató Központ

 • Székhely:
  7726 Véménd Kossuth L.u.128.
 • Adószám:
  19251314-1-02
 • Ágazati azonosító:
  S05441431
 • Bankszámlaszám:
  11733003-27313714
 • Email:
  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
© minden jog fenntartva
Fel